Kundtjänst är stängt Kristi himmelsfärdsdag torsdag 26/5.

Tillstånd

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Finance AB (publ). Hoist Finance AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholms län.

Vid frågor och för information om banker och kreditmarknadsbolag kan du vända dig till nedanstående myndigheter och organisationer.

 

 

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Besöksadress:
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

 

Insättningsgarantin

Riksgälden
Besöksadress: Olof Palmes Gata 17
111 22 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
Fax: 08-21 21 63
E-post: ig@riksgalden.se
www.riksgalden.se

 

 

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Besöksadress: Brunnsgatan 3
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

 

Konsumenternas intressen

Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A
652 20 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post:
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

 

 

Konsumenternas vägledning om banker

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Besöksadress: Karlavägen 108
Box 242 15
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se