Du kan ladda ner ditt årsbesked för 2023 på Mina Sidor under fliken Dokument

Tillstånd

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Finance AB (publ). Hoist Finance AB (publ) är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholms län.

Vid frågor och för information om banker och kreditmarknadsbolag kan du vända dig till nedanstående myndigheter och organisationer.

 

 

Registreringsmyndighet

Bolagsverket
Besöksadress:
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

 

Insättningsgarantin

Riksgälden
Besöksadress: Olof Palmes Gata 17
111 22 Stockholm
Telefon: 08-613 52 00
Fax: 08-21 21 63
E-post: ig@riksgalden.se
www.riksgalden.se

 

 

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen
Besöksadress: Brunnsgatan 3
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

 

 

Konsumenternas intressen

Konsumentverket
Besöksadress: Tage Erlandergatan 8A
652 20 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post:
konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se

 

 

Konsumenternas vägledning om banker

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se