Du kan ladda ner ditt årsbesked för 2023 på Mina Sidor under fliken Dokument

Om HoistSpar

HoistSpar är en inlåningsverksamhet i Sverige med cirka 130 000 aktiva konton och en inlåningsvolym motsvarande cirka 22 miljarder kronor.

Det här är HoistSpar

HoistSpar erbjuder både konton med flexibla räntor och konton med bundna räntor med löptider på 12, 24 eller 36 månader. Insättningarna omfattas av den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 SEK per kund.

 

HoistSpars verksamhet administreras genom Hoist Finance AB (publ). Hoist Finance är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med organisationsnummer 556012-8489 och säte i Stockholm. Hoist Finance har även inlåningsverksamhet i Tyskland, UK, Polen och Nederländerna. 


Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med över 1300 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet.

 

Ytterligare information om Hoist Finance

För mer information om Hoist Finance, besök www.hoistfinance.com