Välkommen till HoistSpar

Vår hemsida har nu ett nytt och mer användarvänligt utseende. Om du har frågor kring hemsidan är du varmt välkommen att kontakta Kundtjänst.

Vi erbjuder dig ett tryggt och enkelt sparande till attraktiva villkor

Trygg med insättningsgaranti

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i kreditmarknadsinstitutet med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Läs mer på www.riksgalden.se