Du kan ladda ner ditt årsbesked för 2023 på Mina Sidor under fliken Dokument

Användarvillkor

1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor (nedan ”Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.hoistspar.se) som innehas av Hoist Finance AB (publ), 556012-8489, (nedan ”HoistSpar”).

1.2. Genom att använda eller ladda ned information från webbplatsen förbinder sig användare att följa Användarvillkoren. För produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatsen finns utöver Användarvillkoren separata villkor och regler. Personer som inte vill förbinda sig till Användarvillkoren eller andra villkor som gäller för webbplatsen får inte använda webbplatsen och inte heller ladda ner information från den.

1.3. HoistSpar förbehåller sig rätten att vid var tidpunkt och efter eget godtycke göra uppdateringar av och ändringar i dessa Användarvillkor.

1.4. HoistSpar förbehåller sig vidare att vid var tidpunkt och efter eget godtycke uppdatera webbplatsen eller på annat sätt begränsa användandet av den.

1.5. HoistSpar förbehåller sig rätten att utan varsel säga upp och begränsa användares tillgång till webbplatsen och dess relaterade tjänster helt eller delvis. Överträdelse av Användarvillkoren kan medföra avstängning från webbplatsen.

2. Begränsning av ansvar

2.1. All information som tillhandahålls på webbplatsen är avsedd endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det finns en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det finns också en risk att informationen är felaktig och innehåller tekniska brister. Användandet av informationen på webbplatsen sker således på egen risk. HoistSpar ansvarar inte i något fall för skador i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på webbplatsen, användandet eller problem med att använda webbplatsen.

2.2. Detta innebär bland annat att HoistSpar inte ansvarar för webbplatsen eller informationen, mjukvara eller annat material som kan laddas ned från webbplatsen är felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter.

3. Varumärken

3.1. Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på webbplatsen tillhör HoistSpar.

3.2. Varumärken och kännetecken tillhörande HoistSpar får inte användas utan HoistSpars skriftliga godkännande.

4. Upphovsrätt

4.1. Allt material på webbplatsen skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

5. Länkar

5.1. Vissa länkar på webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka HoistSpar inte har någon kontroll. HoistSpar ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från webbplatsen till en annan webbplats eller länk från en annan webbplats till webbplatsen innebär således ingen hänvisning till, garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av densamma.

6. Kommunikationstjänster

6.1. Om webbplatsen innehåller anslagstavlor, chatt, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor eller andra kommunikationstjänster gäller följande: Dessa kommunikationstjänster har gjorts tillgängliga så att användare kan kommunicera med andra användare eller grupper av sådana. Användare av kommunikationstjänsterna accepterar att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Användare av kommunikationstjänsterna accepterar att:

- Inte publicera, ladda upp eller distribuera någon form av opassande material eller information.
- Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha sådan rättighet eller utan att ha skaffat
tillstånd från innehavaren av sådan rättighet.
- Inte ladda upp filer och material som kan skada andras datorer.
- Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
- Inte genomföra undersökningar eller förmedla kedjebrev eller pyramidspel.
- HoistSpar har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. HoistSpar förbehåller sig dock rätten att begränsa och förhindra tillgången till sådant material och utan att lämna besked ta bort sådant material.
- HoistSpar förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet.
- Administratörer och användare av kommunikationstjänsterna är inte auktoriserade att föra HoistSpars talan eller informera å HoistSpars vägnar. Deras synpunkter och åsikter är inte nödvändigtvis synpunkter och åsikter som stämmer överens med HoistSpars synpunkter och åsikter.

7. Tillämplig lag och jurisdiktion

7.1. Webbplatsen och dessa Användarvillkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister med anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.